LEXPOLAND REAL ESTATE NIERUCHOMOŚCI

Zaliczka i zadatek to odmienne instytucje prawa cywilnego. Znaczące różnice zadecydują o przysługujących stronom uprawnieniach.


Kiedy zwracamy zadatek:

  • kiedy to z naszej winy nie doszło do finalizacji transakcji. Zadatek zwracamy podwójnie;
  • kiedy obie strony rezygnują z wykonania usługi;
  • kiedy umowa nie może zostać zrealizowana z powodów od nas niezależnych, gdy jej
    wykonanie nie jest możliwe np. pandemia czy kataklizm;
Category :
Prawo w nieruchomościach
Share :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *