LEXPOLAND REAL ESTATE NIERUCHOMOŚCI

Wady nieruchomości, o których istnieniu powinien wiedzieć każdy przyszły kupujący.

  • ukryciu obciążenia nieruchomości hipoteką lub innym ograniczonym prawem rzeczowym (np. służebnością mieszkania),
  • sprzedaży nieruchomości przez osobę nieuprawnioną (np. spadkobiercę nieruchomości, który nie załatwił żadnych formalności prawnych związanych z dziedziczeniem i nie posiada ani zarejestrowanego Aktu Poświadczenia Dziedziczenia, ani prawomocnego postanowienia w sprawie nabycia spadku),
  • istnieją inne ograniczenia względem nieruchomości wynikające z orzeczeń albo decyzji
    uprawnionych podmiotów (np. nieruchomość została zajęta w toku postępowania
    zabezpieczającego albo egzekucyjnego, ustanowiono zakaz zbywania lub obciążania
    nieruchomości).

Odpowiedzialność

Roszczenia

Category :
Prawo w nieruchomościach
Share :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *